ID Dịch vụ Giá trên 1000 Đơn tối thiểu Đơn tối đa
Youtube - Dịch vụ tăng views Youtube
1 Youtube - Views tốc độ 1k trên ngày 0.72 10 200000
Đơn hàng chạy ngay
Tốc độ 1k trên ngày
Bảo hành mãi mãi
86 Tăng views tốc độ 1k views trên đơn mỗi ngày 0.71 500 1000000
- Đơn hàng được xử lý ngay
- Bảo hành mãi mãi
- Tốc độ hiện tại 1k views/ngày
32 Youtube - Views chất lượng cao có bảo hành, tốc độc 10k trên ngày 1.88 1000 10000000
- Views tốc độc 3k trên ngày
- Đơn chạy sau 10 phút kể từ lúc tạo đơn
- Thời gian xem 1- 2 phút
- Views ổn định và không tụt
- Địa lý: Các quốc gia nam Á
- Bảo hành mãi mãi
11 Youtube views tốc độ 5k - 10k 0.98 10 100000000
- Đơn chạy sau 1-2 giờ
- Tốc độ 5k - 10k trên ngày
- Views không tụt
- Bảo hành mãi mãi
49 Tăng views nhanh 50k trên ngày 2.02 10000 100000000
- Đơn chạy ngay
- Tốc độ 10k - 20k trên ngày
- Không bù tụt views
- Đơn tối thiểu 100 views
- Views có thể tụt bất kỳ khi nào.
* Hãy cân nhắc trước khi tạo đơn
99 Youtube - Views chất lượng cao s3 [ tốc độ 10k - 15k/ngày ] có bảo hành 1.80 10000 3000000
- Đơn hàng chạy ngay
- Views ổn định sau đợt update từ Youtube
- Tốc độ 10k - 15k trên ngày
43 Tăng views tốc độ chậm 50-150 views trên đơn mỗi ngày 1.08 100 75000
- Đơn chạy sau 1-24 giờ
- Thời gian view 2-5 phút
- Tốc độ 50-150 views trên đơn trong 24h
- Có bù tụt
10 Youtube views tốc độ chậm 500 views/ ngày 0.81 100 10000000
- Tốc độ chậm 500 views trên ngày
- Views đa quốc gia
- Bảo hành bù tụt
48 Youtube views chất lượng, thời gian trên 2 - 5 phút cho 1 view 2.38 100 100000000
- Đơn chạy ngay
- Views không tụt
- Tốc độ 5k / ngày
- Thời gian xem trên 1 view từ 2-5 phút

Lưu ý: Nên dùng video dài hơn 5 phút để chạy dịch vụ này
265 Tăng views Youtube tốc độ nhanh 100k-150k/ngày 1.83 10000 10000000
- Đơn hàng chạy sau 4-9 giờ
- Tốc độ 100k-150k/ 24 giờ
- Bảo hành 30 ngày bù tụt
129 Tăng views video Youtube, thu được tiền CPM trên kênh đã bkt 3.15 100 70000
- Đơn hàng chạy sau 1 giờ kể từ khi tạo đơn
- Đối với kênh đã bật kiếm tiền. Thì lượng views thu được sẽ kiếm được tiền (CPM)
94 Tăng views Youtube từ quảng cáo Google ads ( Tối thiểu 10.000 views) 2.80 10000 10000000
- Tốc độ không xác định
( Đối với video dài dưới 5 phút, tốc độ đạt 20k views trên ngày )
- Views đa quốc gia
- Bảo hành mãi mãi
- Cần từ 24-48 giờ để cài đặt quảng cáo trên Google ads được duyệt
25 Tăng views Youtube từ quảng cáo Google ads ( Người xem Việt Nam) 4.00 10000 1000000000
- Đơn hàng được chạy sau 24 - 48 giờ
- Tốc độ không xác định
- Đơn tối thiểu 10k views
Youtube - Dịch vụ tăng views Youtube - Nguồn đề xuất
267 Views nguồn đề xuất video + Likes 0.83 100 1000000
- Đơn chạy ngay
- Bảo hành 60 ngày bù tụt
- Có thêm likes video
- Nguồn đề xuất videos
- Đa quốc gia
41 Youtube views chất lượng, nguồn từ đề xuất video 0.87 100 500000
- Nguồn lưu lượng truy cập từ video đề xuất trên 45%
- Server mới chạy tốc độ từ 200 views/ngày
224 Views nguồn đề xuất video - TM 0.80 100 1000000
+ Views nguồn đề xuất video liên quan ( chiếm hơn 40%)
+ Tốc độ chậm 2k / ngày
244 Youtube views, nguồn từ đề xuất video ( Bảo hành mãi mãi ) 2.84 100 1000000
- Đơn chạy ngay
- Tốc độ 10k-15k/ngày
- Bảo hành mãi mãi
YouTube [ Video ngắn - Shorts video ]
257 Youtube - Shorts Views S1 [ 5k-10k/ngày ] 0.94 100 2000000
Đơn chạy ngay
Tốc độ 5k-10k
Bảo hành mãi mãi
252 Tăng views cho video ngắn Youtube 1.30 100 1500000
- Sử dụng tăng views cho video ngắn
- Tốc độ cao 2k / ngày
- Đơn hàng chạy ngay
258 Youtube - Shorts Views [ 5k-20k/ngày ] [ Không bù tụt] 0.94 100 100000000
Đơn chạy ngay
Tốc độ 5k-20k/ngày
Không bù tụt
259 Youtube - Shorts Likes [ Rẻ nhất ] [ không bù tụt ] 1.01 20 50000
Đơn chạy ngay
Tốc độ nhanh 10k-20k
Không bù tụt
260 Youtube - Shorts Likes [ bù tụt 30 ngày ] 1.52 10 100000
Đơn chạy ngay
Bảo hành 30 ngày
Tốc độ 20k-40k per day!
261 Youtube - Shorts Likes [ Bảo hành mãi mãi ] 2.88 20 200000
Đơn chạy nhanh
Tốc độ cao 50k trên ngày
Bảo hành mãi mãi
Youtube - Dịch vụ tăng Subscribe Youtube
222 Tăng sub Youtube (Quốc Gia Việt Nam) 9.08 400 300000
- Đơn chạy sau 2-10 giờ
- Tốc độ 100 sub/ngày
- Sub bằng các tài khoản Việt Nam
90 Tăng YouTube Subscribers - 200 sub/ ngày 5.76 10 10000
- Đơn hàng chạy sau 2 giờ
- Tốc độ 200 -250 sub mỗi ngày
- Bù tụt 30 ngày
- Sub ổn định hầu như không tụt
Chú ý: Hãy lấy link kênh Youtube.
Link kênh dạng https://www.youtube.com/channel/xxxxx
Không phải link dạng này https://www.youtube.com/user/xxxx
Kênh bật công khai số subscribe (lượt đăng ký) đang có. Nếu không đơn sẽ không chạy
220 Tăng sub Youtube tốc độ 40 - 50 trên ngày 6.83 100 50000
- Đơn chạy sau 5-6 giờ
- Tốc độ 40 - 50 sub / ngày
- Bù tụt 30 ngày
226 Tăng sub Youtube tốc độ 300 sub mỗi ngày - Không bù tụt 3.64 50 50000
- Tốc độ 500-1000 trên ngày
- Tụt từ 80%
- Không bù tụt
- Loại sub này rất nhanh tụt
91 Tăng YouTube Subscribers - Server mới 7.00 10 10000
- Sub có bảo hành bù tụt 15 ngày
- Tốc độ 1k sub trên ngày
- Tỉ lệ tụt 30% (loại sub này rất hay tụt, xin hãy cân nhắc trước khi tạo đơn )

Lưu ý: Kênh cần công khai số sub đang có
Hãy lấy link kênh Youtube
36 Tăng sub Youtube, tốc độ cao 500 sub/ngày - Bù tụt 10.92 20 60000
- Đơn chạy sau 1 giờ
- Đăng ký kênh từ nhiều tài khoản trên thế giới
- Tốc độ 500 sub trên ngày
- Bảo hành bù tụt 30 ngày

Chú ý: Hãy lấy link kênh Youtube.
Link kênh dạng https://www.youtube.com/channel/xxxxx
Không phải link dạng này https://www.youtube.com/user/xxxx
Kênh bật công khai số subscribe (lượt đăng ký) đang có. Nếu không đơn sẽ không chạy
2 Tăng sub Youtube tốc độ 20 sub mỗi ngày ( bù tụt 30 ngày ) 27.17 10 2000
- Đơn hàng được chạy sau 1 - 12 giờ
- Bảo hành 30 ngày bù tụt
- Tốc độ chậm 20 sub trên ngày
- Tốt nhất thị trường
- Sub Youtube này hầu như không tụt

Chú ý: Hãy lấy link kênh Youtube
Kênh bật công khai số subscribe (lượt đăng ký) đang có. Nếu không đơn sẽ không chạy
92 Tăng YouTube Subscribers - Tốc độ 200 sub mỗi ngày 18.20 20 60000
- Sub thật
- Đơn chạy sau 30 phút
- Bảo hành bù tụt 60 ngày
- Tốc độ 200 sub trên ngày
Chú ý: Hãy lấy link kênh Youtube.
Link kênh dạng https://www.youtube.com/channel/xxxxx
Không phải link dạng này https://www.youtube.com/user/xxxx
Kênh bật công khai số subscribe (lượt đăng ký) đang có. Nếu không đơn sẽ không chạy
Youtube - Dịch vụ tăng Likes Youtube
270 Dịch vụ tăng like Youtube - Pro 1.28 20 500000
- Đơn chạy ngay
- Tốc độ nhanh
- Like không bị tụt
- Bảo hành 30 ngày bù tụt
47 MỚI - Tăng like Youtube tốc độ nhanh, chạy ngay 3.00 10 50000
- Like thật ít tụt
- Có bù tụt likes
- Đơn chạy ngay
- Tốc độ 5k trên ngày
3 Tăng like Youtube tốc độ nhanh, tối thiểu 10, tối đa 400k 2.81 50 15000
- Không bù tụt likes
- Tốc độ 20k - 50k trên ngày
Lưu ý: Like có thể bị tụt bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không hoàn tiền. Xin hãy cân nhắc trước khi dùng
46 Tăng like Youtube tốc độ nhanh, chạy ngay 1.80 10 20000
- Like thật
- Tốc độ 100k trên ngày
- Không bù tụt
117 Tăng like Youtube, tốc độ 200 trên ngày 0.87 20 50000
- Đơn chạy ngay
- Tốc độ 200 trên 24h
100 Tăng like Youtube tốc độ nhanh, chạy sau 1- 12 giờ, có bù tụt likes 26.40 50 100000
- Likes không tụt
- Đơn hàng chạy sau 1- 12h kể từ lúc tạo đơn
- Dịch vụ có bảo hành
434 Tăng like Youtube tốc độ nhanh - Server mới 1.26 10 50000
19 Tăng like bình luận trên Video Youtube - Không bù tụt 0.99 10 100000
Lấy link bình luận bằng cách click vào ngày giờ đăng bình luận
435 Tăng like bình luận trên Video Youtube 1.07 10 30000
Đơn chạy ngay
Bù tụt 30 ngày
217 Tăng Dislike video Youtube 2.72 50 30000
Bảo hành 30 ngày
Youtube - Dịch vụ bình luận trên Youtube
45 Bình luận trên video Youtube tốc độ nhanh, nội dung bình luận do hệ thống tự tạo 45.00 10 2000
- Đơn hàng sẽ được chạy sau khi tạo 1 giờ
- Không bù tụt
- Nội dung liên quan tới video
93 Bình luận trên video Youtube - Nội dung tùy chỉnh 30.00 10 10000
- Bắt đầu chạy sau 1 giờ kể từ lúc tạo đơn
- Tốc độ 300 trên ngày
17 Bình luận trên video Youtube tốc độ nhanh - Nội dung tùy chỉnh 45.00 10 10000
- Đợn chạy sau 1 giờ kể từ lúc tạo
18 Bình luận bằng tài khoản Tiếng Việt trên video Youtube - Nội dung tùy chỉnh 90.00 10 500
Youtube - Dịch vụ tăng views Youtube theo quốc gia
30 Youtube views theo quốc gia - Việt Nam 3.88 500 100000
- Tốc độ 2k-3k trên ngày
- Đơn hàng chạy sau 1- 2 giờ
- Views >80% đến từ Việt Nam
266 Youtube views theo quốc gia - Việt Nam S2 2.26 1000 100000
- Đơn chạy sau 1-2 giờ
- Nguồn views từ đề xuất video
- Tốc độ chậm 2k/ngày
26 Youtube views theo quốc gia - Hoa kỳ (USA) 2.52 100 100000
- Đơn hàng chạy ngay
- Bảo hành mãi mãi
- Tốc độ chậm 200 views/ngày
- Thời gian xem 30 giây - 3 phút trên 1 view
- Video không được hạn chế truy cập theo quốc gia
72 Youtube views theo quốc gia - Pháp ( France ) 2.42 100 100000
- Đơn hàng sẽ chạy sau 12 - 20 giờ
- Nguồn views từ quốc gia Pháp
- Video phải được cài đặt không hạn chế quốc gia
77 Youtube views theo quốc gia - Ba Lan ( Poland ) 5.40 10000 100000000
81 Youtube views theo quốc gia - Thụy Điển ( Sweden ) 3.46 500 1000000000
Youtube - Dịch vụ Youtube Live Stream
31 Youtube Live Stream Views ( Thời gian xem từ 20-30 phút ) 5.00 1000 100000
- 100% người dùng thật xem video
- Số người xem từ 1000 - 2000 ( Số người đang xem duy trì 50-150 người )
- Thời gian xem 20-30 giờ
- Thiết bị máy tính, điện thoại
- Đơn được chạy ngay sau khi tạo
- Bật được kiếm tiền khi chạy
126 Youtube Live Stream Views ( Thời gian xem từ 30-50 phút ) 6.00 5000 100000
- 100% người dùng thật xem video
- Tổng số người xem từ 1000 - 6000 ( Số người đang xem 20-100 người)
- Thời gian xem hơn 30-50 phút
- Thiết bị máy tính
- Đơn được chạy ngay sau khi tạo
- Bật được kiếm tiền khi chạy
- Đơn tối thiểu 1000, tối đa 10000
264 Youtube Live Stream Views ( Thời gian xem từ 24 giờ ) 123.22 100 20000
- 100% người dùng thật xem video
- Số người xem từ 60-90
- Thời gian xem hơn 24 giờ
- Thiết bị máy tính
- Đơn được chạy ngay sau khi tạo
Youtube - Dịch vụ Youtube Live Stream - Giá rẻ
437 Tăng lượt người đang xem trong - Thời gian 30 Phút 1.44 100 3000
- Số người đang xem duy trì từ 150-250, cho đơn hàng 1000
- Số người đang xem duy trì từ 300-400, cho đơn hàng 2000
- Số người đang xem duy trì từ 600-700, cho đơn hàng 3000

Lưu ý: Đơn hàng thường chạy chậm sau 10-15 phút. Nên dùng dịch vụ này khi bạn livestream có thời gian dài hơn 60 phút.
438 Tăng lượt người đang xem trong - Thời gian 60 Phút 2.88 100 5000
- Số người đang xem duy trì từ 150-250, cho đơn hàng 1000
- Số người đang xem duy trì từ 300-400, cho đơn hàng 2000
- Số người đang xem duy trì từ 600-700, cho đơn hàng 3000
439 Tăng lượt người đang xem trong - Thời gian 90 Phút 4.35 100 5000
- Số người đang xem duy trì từ 150-250, cho đơn hàng 1000
- Số người đang xem duy trì từ 300-400, cho đơn hàng 2000
- Số người đang xem duy trì từ 600-700, cho đơn hàng 3000
440 Tăng lượt người đang xem trong - Thời gian 120 Phút 5.80 100 5000
- Số người đang xem duy trì từ 150-250, cho đơn hàng 1000
- Số người đang xem duy trì từ 300-400, cho đơn hàng 2000
- Số người đang xem duy trì từ 600-700, cho đơn hàng 3000
441 Tăng lượt người đang xem trong - Thời gian 150 Phút 7.24 100 5000
- Số người đang xem duy trì từ 150-250, cho đơn hàng 1000
- Số người đang xem duy trì từ 300-400, cho đơn hàng 2000
- Số người đang xem duy trì từ 600-700, cho đơn hàng 3000
Youtube - Chia sẻ video Youtube lên các trang mạng xã hội
52 Youtube - Chia sẻ chạy ngay s1 5.30 50 22000
Chạy sau 1-2 giờ
Thật
Bảo hành mãi mãi
Tối thiểu 50
Tối đa 200,000
Kết quả sẽ được phân tích trên video sau 24 - 48 giờ sau khi chạy
53 Youtube - Chia sẻ chạy ngay S2 2.60 50 1000000
Chạy sau 0-1 giờ
Thật
Bảo hành mãi mãi
Tối thiểu 50
Kết quả sẽ được phân tích trên video sau 24 - 48 giờ sau khi chạy
59 Youtube - Chia sẻ lên (OK referrer) 1.44 100 100000
Đơn chạy ngay
Tốc độ 50k trên ngày
50 Youtube - Chia sẻ chạy ngay S3 1.856 50 100000
Chạy sau 1-2 giờ
Thật
Tốc độ 10k trên ngày
Kết quả sẽ được phân tích trên video sau 24 - 48 giờ sau khi chạy
51 Youtube - Chia sẻ đơn được chạy ngay 5.10 50 21000
Đơn chạy ngay
Tốc độ 50k trên ngày
56 Youtube - Chia sẻ lên trang VK.com 1.83 50 500000
Chạy ngay
Tốc độ 50,000 trên ngày
Chất lượng cao
57 Youtube - Chia sẻ lên facebook.com 1.856 100 10000
Chạy ngay
Tốc độ 50k trên ngày
58 Youtube - Chia sẻ lên Twitter.com 1.856 100 100000
Chạy ngay
Tốc độ 50k trên ngày
55 Youtube - Chia sẻ chạy nhanh nhất tốc độ [ 20k-30k / ngày ] 19.89 100 150000
Đơn chạy ngay
Bảo hành mãi mãi
60 Youtube - Chia sẻ lên REDITT.com 1.44 100 100000
Đơn chạy ngay
Tốc độ 50k/ngày
61 Youtube - Chia sẻ lên Whatsapp 1.44 100 100000
Đơn chạy ngay
Tốc độ 50k/ngày
62 Youtube - Chia sẻ lên Tumblr 1.856 50 100000
Đơn chạy ngay
Tốc độ 50k/ngày
☑ Youtube - Tăng views có doanh thu
101 Tăng views có doanh thu - Áp dụng với video đã bật kiếm tiền 3.30 100 100000
Áp dụng cho video dài từ 5 phút.
Video đã bật kiếm tiền
Doanh thu dự tính 2-4$/1000 views
Không bảo hành khi doanh thu không đạt
YouTube Views - [ Tăng giờ xem ]
292 YouTube 4000 giờ xem [Yêu cầu Video dài 1 giờ +] 28.52 100 4000
- Đơn hàng bắt đầu sau 1-6 giờ
- Yêu cầu video dài hơn 60 phút
- Bảo hành 30 ngày
** Cách đặt đơn : số lượng 1000 views = 1000 giờ xem
Facebook - Dịch vụ tăng Likes Fanpage Facebook
44 Tăng like fanpage facebook, Like quốc tế ( bù tụt 30 ngày ) 12.00 100 50000
- Đơn được chạy ngay sau 1- 24 giờ
- Bảo hành trong 30 ngày
35 Tăng like fanpage facebook, Like quốc tế 30.00 100 9999999
- Bảo hành mãi mãi
- Like thật, chất lượng cao
Facebook - [ 𝐕𝐈𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐌 ]
132 Tăng like Facebook VIET NAM ( Like Fanpage + Followers fanpage ) 15.00 1000 10000
Like thật chất lượng
Đơn hàng chạy sau 5h
Tốc độ 1000 likes trên ngày
Tăng likes sẽ kèm theo followers fanpage
131 Tăng Facebook Followers ~ VIET NAM ~ [ NON DROP - Max 100K ] 15.00 1000 100000
- Bắt đầu : 1 - 12h
- Tốc độ 1k -5K/ ngày
- Bù tụt 30 ngày
- Tăng followers (theo dõi) cho tài khoản cá nhân
133 Bình luận bài đăng Facebook tùy chỉnh 74.00 20 2000
- Viết mỗi bình luận trên 1 dòng
- Nội dung bình luận không nên có kí tự đặc biệt
- Đơn chạy sau 1-2 giờ
145 Biểu tượng like bài đăng facebook - (Emoticons Post Likes) 10.00 50 10000
136 Biểu tượng cảm xúc bài đăng facebook - Emoticons Post Likes (Love)💗 12.24 100 10000
Chất lượng cao
Đơn hàng chạy sau 12h
138 Biểu tượng cảm xúc bài đăng facebook - Emoticons Post Likes (Wow)😲 12.24 100 10000
139 Biểu tượng cảm xúc bài đăng facebook - Emoticons Post Likes (Haha)😄 12.24 100 10000
140 Biểu tượng cảm xúc bài đăng facebook - Emoticons Post Likes (Sad)😢 12.24 100 10000
141 Biểu tượng cảm xúc bài đăng facebook - Emoticons Post Likes (Angry)😠 12.24 100 10000
215 Lượt chia sẻ bài đăng Facebook VN - Post Shares 37.00 50 2000
- Lượt chia sẻ từ tài khoản Việt Nam
- Đơn hàng xử lý sau 1-2 giờ
- Không bảo hành
135 Tăng like bình luận trên bài đăng facebook 10.00 100 2000
- Tăng lượt thích trên bình luận của một bài đăng
- Cách lấy link của người bình luận. Hãy ấn vào thời gian đăng bình luận
Ví dụ link như sau
https://www.facebook.com/buisao/posts/4147756005240171?comment_id=4147757341906704

Chắc chắn phải có "comment_id" thì mới chính xác
144 Tăng like tự động trong 30 ngày cho fanpage hoặc profile - Mỗi bài đăng 50 likes 15.00 1000 1000
- Công khai profile facebook
- Tối đa 5 bài đăng mỗi ngày
- Mỗi bài đăng 50 likes
165 Tăng like tự động trong 30 ngày cho fanpage hoặc profile - Mỗi bài đăng 100 likes 30.00 1000 1000
- Công khai bài đăng trên profile facebook
- Tối đa 5 bài đăng mỗi ngày
- Mỗi bài đăng 100 likes
Facebook - Dịch vụ tăng likes, biểu tượng cảm xúc, bình luận trên bài viết Facebook
97 Tăng like bài viết facebook ( page / profile) tốc độ nhanh 6.00 50 200
- Không bù tụt
- Đơn chạy sau 1-24 giờ
- Likes đa quốc gia
9 Tăng biểu tượng Wow ( 😲 ) trên bài viết facebook 6.00 100 100000
95 Bình luận trên bài viết facebook, chạy ngay, đa quốc gia, hệ thống tự tạo 70.00 15 100
6 Bình luận trên bài viết facebook, chạy ngay, đa quốc gia, tùy chỉnh 80.00 15 100
Mỗi bình luận trên một dòng
Đơn sẽ được chạy sau 1-2 giờ
Facebook - Tăng views video facebook
243 Tăng views video facebook ( Nguồn views từ Việt Nam ) 2.80 500 100000000
- Views video facebook nguồn từ Việt Nam
225 Tăng views video facebook tốc độ 5k trên ngày 1.19 500 1000000000
- Đơn hàng chạy ngay
- Tốc độ 5k views/ ngày
- Nguồn đa quốc gia
Link đúng dạng này
https://www.facebook.com/679927492112701/videos/402944097539257/

Hãy chắc chắn bạn đã bỏ thông số đằng sau id video.
Việc thêm các thông số về phía sau id video sẽ làm đơn hàng bị treo, vì có một số giới hạn trong kiểm tra link đúng
21 Tăng views video facebook tốc độ 1k-2k trên ngày 1.19 100 1000000000
216 Tăng video Facebook tốc độ cao 5.15 5000 1000000
- Tốc độ 70k views/ngày
- Đơn chạy sau 1 giờ
- Views đa quốc gia
114 Tăng lượt xem video Facebook ( thời gian trên 3 phút ) 4.47 5000 10000000
Facebook - Tăng mắt livestream Facebook
22 Facebook Live Stream Views [ Thời gian 30 phút ] 22.00 50 2000
- Đơn hàng được chạy sau 1-5 phút
- Tạo đơn sau 1 phút bạn live stream
- Chú ý lấy link chính xác bằng click vào thời gian live stream
- Nếu đơn hàng không chạy đúng hãy gửi hỗ trợ và hình ảnh báo cáo cho chúng tôi.
23 Facebook Live Stream Views [ Thời gian 60 phút ] 45.00 50 2000
- Đơn hàng được chạy sau 1-5 phút
- Tạo đơn sau 1 phút bạn live stream
- Chú ý lấy link chính xác bằng click vào thời gian live stream
- Nếu đơn hàng không chạy đúng hãy gửi hỗ trợ và hình ảnh báo cáo cho chúng tôi.
24 Facebook Live Stream Views [ Thời gian 120 phút ] 75.00 50 2000
- Đơn hàng được chạy sau 1-5 phút
- Tạo đơn sau 1 phút bạn live stream
- Chú ý lấy link chính xác bằng click vào thời gian live stream
- Nếu đơn hàng không chạy đúng hãy gửi hỗ trợ và hình ảnh báo cáo cho chúng tôi.
Facebook - Dịch vụ tăng Followers Fanpage / Profile Facebook
102 Tăng followers fanpage facebook - đơn hàng chạy sau 1 - 12 giờ 5.50 100 300000
- Tăng theo dõi trên fanpage facebook
- Nguồn đa quốc gia
103 Tăng followers profile facebook - đơn hàng chạy sau 1 - 24 giờ 5.00 100 50000
- Bù tụt 30 ngày
- Tốc độ 1k trên ngày
Instagram - Dịch vụ tăng like bài đăng Instagram
13 Tăng like bài đăng trên Instagram 1.20 10 50000
- Like từ nhiều loại tài khoản
- Chất lượng thấp
112 Tăng like bài đăng trên Instagram chất lượng cao - S1 1.68 100 50000
113 Tăng like bài đăng trên Instagram chất lượng cao - S2 2.88 50 20000
Instagram - Dịch vụ tăng like bài đăng Instagram - Theo quốc gia
15 Dịch vụ tăng like bài đăng Instagram - Việt Nam 6.00 100 5000
- Đơn chạy sau 1-12 giờ
- Không bảo hành bù tụt
Instagram - Tăng followers Instagram - Không bù tụt
14 Tăng followers Instagram tốc độ cao 10k - không bù tụt 0.59 50 50000
- Tên tài khoản instagram
- Tụt trên 10%
- Tốc độ nhanh
Instagram - Tăng followers Instagram - Có bảo hành bù tụt
16 Tăng followers Instagram tốc độ 10k - bù tụt trong 30 ngày 6.00 100 250000
Đơn hàng chạy sau 6-8 giờ
Tài khoản theo dõi thật - Đa quốc gia
Tốc độ 3k trên ngày
64 Tăng followers Instagram ( Tài khoản thật - Ít tụt followers) 1.08 50 5000000
- Tốc độ 5k trên ngày
- Đơn chạy ngay
- Bảo hành 30 ngày bù tụt
116 Tăng followers Instagram ( Followers Việt Nam ) 16.00 1000 10000
- Tốc độ 5k - 10k trên đơn
- Tài khoản theo dõi 90% từ Việt Nam
- Bảo hành 30 ngày bù tụt
Instagram - Dịch vụ Views Instagram
71 Tăng Views Instagram chạy ngay (Tối đa 100k) 0.22 100 1000000000
Instagram Comments
256 Instagram Comments [CUSTOM] 1.77 10 50000
253 Instagram Comments [RANDOM] 5.40 25 20000
- Refill Available : 30 days
- Speed 100 per day
255 Instagram bình luận - Tài khoản Việt Nam 30.00 10 1000
- Bình luận từ tài khoản Instagram Việt Nam
- Không bảo hành bù tụt
254 Instagram Comments [from VERIFIED accounts] [Random - USA/EUROPE] 1555.20 1 12

NO refill - NO refund

Instagram Reels
248 Instagram Reels Likes [ REAL ] SUPER INSTANT 3.30 20 5000
249 Instagram Reels Likes [ Max - 20k ] INSTANT 0.40 20 20000
250 Instagram Reels Views [ REAL ] SUPER INSTANT 0.04 100 20000000
Twitter - Dịch vụ tăng Twitter Followers
284 Tăng Twitter - Followers 30 ngày bù tụt - Loại rẻ 3.00 10 50000
- Tỉ lệ tụt 10%
142 Tăng Twitter - Followers 30 ngày bù tụt 18.00 50 4000
- Chất lượng cao
- Tự động bù tụt
20 Tăng Twitter - Followers 45 ngày bù tụt 14.07 100 10000
- Followers từ tài khoản thật
- Bảo hành 45 ngày
Website - Dịch vụ SEO Website
4 Tăng traffic website nguồn từ Facebook 0.80 500 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Facebook, xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ nhiều quốc gia
37 Tăng traffic website nguồn từ Twitter 1.00 500 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Twitter, xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ nhiều quốc gia
38 Tăng traffic website nguồn từ Instagram 0.87 500 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Instagram, xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ nhiều quốc gia
39 Tăng traffic website nguồn từ Youtube 0.87 500 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Youtube, xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ nhiều quốc gia
Website - Dịch vụ kéo traffic theo quốc gia
83 Tăng traffic website quốc gia Hoa Kỳ (USA) 0.80 500 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Facebook, Twitter, Youtube, Instagram xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ Hoa Kỳ
84 Tăng traffic website quốc gia Nga ( Russia ) 0.80 500 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Facebook, Twitter, Youtube, Instagram xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ Nga
85 Tăng traffic website quốc gia Pháp ( France) 0.80 500 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Facebook, Twitter, Youtube, Instagram xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ Pháp
98 Tăng traffic website quốc gia Việt Nam ( VN) 0.80 500 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Facebook xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Traffic từ Việt Nam
Spotify
69 Spotify - Plays [ Start : 1-12hrs ] 0.98 1000 10000000
70 Spotify - Followers [ Start : 1-2hrs ] 6.00 20 1000000
Dịch vụ Linkedin
87 Linkedin Followers [ Bắt đầu sau : 1-12hrs ] [ Tốc độ 300-500/ngày] 15.84 100 10000
88 Linkedin Endorsements [ Bắt đầu sau : 12-36hrs ] [ Tốc độ: 100-200/ngày ] 316.80 50 10000
89 Linkedin Connections [ Bắt đầu sau : 12-36hrs ] [ Tốc độ: 100-200/ngày] 190.08 50 10000
245 LinkedIn Post Likes 26.13 50 10000
- Đơn chạy sau 6-10 giờ kể từ khi tạo đơn
- Tốc độ 50 like trên ngày
- Bảo hành mãi mãi
246 LinkedIn Post Share 24.75 100 50000
- Đơn chạy sau 6-10 giờ kể từ khi tạo đơn
- Tốc độ 50 share trên ngày
- Bảo hành mãi mãi
247 LinkedIn Video/Photo Views 4.13 500 10000000
- Đơn chạy sau 6-10 giờ kể từ khi tạo đơn
- Tốc độ 1k trên ngày
- Bảo hành mãi mãi
Dịch vụ TIKTOK
105 Tiktok - Followers [ Bảo hành mãi mãi ] Đơn chạy ngay 5.28 5 100000
Chú ý đây là Followers đa quốc gia

Lưu ý khi lấy link đúng cho tài khoản Tik Tok
Link tiktok đúng có dạng như sau

https://www.tiktok.com/@user9sx9ke3k03mn

Nếu bạn lấy không đúng link sẽ không chạy được.
Nên sử dụng máy tính để lấy link chính xác
462 Tiktok - Followers [ Bảo hành 30 ngày ] - Đơn chạy sau 50 phút 3.16 50 100000
- Followers Tiktok từ nhiều quốc gia
- Bảo hành 30 ngày bù tụt
109 Tăng followers TikTok ( Tài khoản Việt Nam ) 5.00 1000 1000000
- Bạn hãy điền link tài khoản TIKTOK
- Followers là tiktok Việt Nam
- Đơn tối thiểu 1000 followers
106 Tăng Like và Views Tiktok - đơn chạy ngay, tốc độ cao 3.10 5 100000
- Đơn chạy ngay
- Tốc độ - 30,000/ngày
- Views Tiktok có thể bị tụt
- Có bảo hành
- Video của bạn trên tik tok nhận được cả lượt thích (thả tim ) và lượt xem.

Lưu ý khi lấy link đúng bài đăng trên TikTok có dạng như sau

https://www.tiktok.com/@chanhtamtu/video/6797784297605549313
108 Tăng Likes/Hearts Tiktok - Bảo hành 30 ngày, đơn chạy ngay 0.58 50 500000
- Đơn chạy sau 2-3 giờ
- Bảo hành bù tụt 30 ngày
- Tăng like video Tiktok
Lưu ý link tiktok có dạng sau
https://www.tiktok.com/@chanhtamtu/video/6797784297605549313
107 Tăng Views Tiktok - Đơn chạy ngay, tốc độ 100k trên ngày 0.02 100 10000000
Tốc độ rất cao 100k/ ngày
Không bù tụt
Lưu ý link tiktok có dạng sau
https://www.tiktok.com/@chanhtamtu/video/6797784297605549313
436 Tăng Views Tiktok - Nhanh 0.02 100 100
- Tăng views cho video Tiktok
- Đơn chạy sau 3 phút
- Views đa quốc gia


Lưu ý khi lấy link đúng bài đăng trên TikTok có dạng như sau

https://www.tiktok.com/@chanhtamtu/video/6797784297605549313
Hoặc Link trên điện thoại dạng
https://www.tiktok.com/t/ZSLfU2W9W/
111 Tăng Views Video phát trên Tiktok - Đơn chạy ngay 0.02 100 100000000
Views Tiktok có thể bị tụt
Lưu ý
Link sẽ có dạng sau
https://www.tiktok.com/@chanhtamtu/video/6797784297605549313
110 Tăng chia sẻ Tiktok - Đơn chạy ngay, tốc độ cao 0.02 50 10000000
Lưu ý link TIKTOK có dạng sau
https://www.tiktok.com/@chanhtamtu/video/6797784297605549313
269 Tiktok - Bình luận trên video Tiktok 7.20 10 100000
- Đơn hàng chạy sau 1-2 giờ
- Đa quốc gia
268 Tiktok - Bình luận trên video Tiktok ( Nhận được 3 bình luận) 0.72 1000 1000
- Đơn hàng chạy sau 1-2 giờ
- Tài khoản bình luận đa quốc gia
- Bạn sẽ nhận được chỉ có 3 bình luận.
Lưu ý: Với giá 0.72$ mua được 3 bình luận
Tiktok Likes - S1
470 TikTok Likes [Refill: 30 Days] [Max: 1K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 1K/Day] 0.23 100 500000
471 TikTok Likes [Max: 10K] [Refill: No] [Start Time: 0 - 2 Hours] [Speed: 10K/Day] 0.25 100 30000
472 TikTok Likes [Refill: No] [Max: 1K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 1K/Day] 0.23 10 250000
473 TikTok Likes [Max: 100K] [Refill: 30 Days] [Start Time: 0 - 3 Hours] [Speed: Up to 20K/Day] 0.21 10 2000000
474 TikTok Likes [Refill: 30 Days] [Max: 40K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 5K/Day] 0.25 20 40000
475 TikTok Likes [Max: 100K] [Refill: 30 Days] [Start Time: 0 - 3 Hours] [Speed: Up to 10K/Day] 0.25 50 100001
476 TikTok Likes [Max: 10K] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 5K/Day] [Refill: 30 Days] 0.34 100 50000
477 TikTok Likes [Max: 50K] [Refill: 30 Days] [Start Time: 0 - 3 Hours] [Speed: 5K/Day] 0.32 50 200000
478 TikTok Likes + Views [Max: 20K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 500-1K/Hour] [Speed: Up to 20K/Day] 0.38 100 50000
479 TikTok Likes [Max: 5K] [Refill: No] [Start Time: 0 - 6 Hours] [Speed: 5K/Day] 0.25 10 20000
480 TikTok Likes [Max: 100K] [Refill: No] [Start Time: 0 - 3 Hours] [Speed: Up to 20K/Day] 0.40 100 10000
481 TikTok Likes [Max: 1K] [Refill: 30 Days] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 1K/Day] 0.44 20 50000
482 TikTok Likes [Refill: No] [Max: 100K] [Start Time: 2 Hours] [Speed: 1K/Day] 0.40 10 500000
483 TikTok Likes [Refill: 30 Days] [Max: 20K] [Start Time: 0 - 1 Hours] [Speed: 20K/Day] 0.51 20 40000
484 TikTok Likes [Refill: 30 Days] [Max: 1K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1K/Day] 0.47 10 100000
485 TikTok Likes + Views [Max: 100K] [Refill: 30 Days] [Start Time: 0 - 6 Hours] [Speed: 50K/Day] 0.59 100 100000
486 TikTok Likes [Refill: 30 Days] [Max: 50K] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 20K/Day] 0.63 10 100000
487 TikTok Likes [Refill: No] [Max: 20K] [Start Time: 2 Hours] [Speed: 2K/Day] 0.67 100 20000
488 TikTok Likes [Max: 40K] [Refill: No Refill] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 10K/Day] 0.79 10 60000
489 TikTok Likes [Max: 10K] [Refill: No Refill] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 10K/Day] 0.79 10 10000
490 TikTok Likes [Refill: No] [Max: 10K] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 10K/Day] 0.21 10 200000
491 TikTok Likes [Max: 10K] [Refill: 7 Days] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 10K/Day] 0.95 50 10000
492 TikTok Likes [Max: 10K] [Refill: 30 Days] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 10K/Day] 1.11 10 500000
493 TikTok Likes [Refill: 30 Days] [Max: 10K] [Start Time: Instant] [Speed: 10K/Day] 1.11 10 30000
494 Tiktok Likes [Refill: 30 Days] [Max: 10K] [Start Time: 24 Hours] [Speed: 1K/Day] 0.92 20 50000
495 TikTok Likes [Max: 150K] [Refill: 30 Days] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 10K/Day] 1.26 50 10000
496 TikTok Likes [Max: 10K] [Refill: 7 Days] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 10K/Hour] 1.29 100 10000
497 TikTok Likes [Refill: No] [Max: 10K] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 10K/Day] 1.80 10 10000
498 TikTok Likes [Max: 10K] [Refill: 90 Days] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 10K/Day] 2.37 100 10000
499 Tiktok Likes [Hiqh Quality] [Refill: 30 Days] [Max: 50K] [Start Time: 1 Hours] [Speed: 10K/Day] 2.37 5 100000
500 TikTok Likes [SUPER HQ] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Refill: 365 Days] [Max: 100K] [Speed: 5K/Day] 4.31 10 100000
501 Tiktok Likes [REAL] [Refill: 1 Year] [Max: 10K] [Start Time: 4 Hours] [Speed: 150/Day] 6.42 5 100000
502 Tiktok Likes [REAL] [Refill: 30 Days] [Max: 10K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 200/Day] 7.56 50 160000
Tiktok Likes - S2
503 Tiktok Likes [ 50k-100k/day ] Start Instant - 0.16$/k 0.21 10 200000
No Drop or less Drop
No refill or refund after complete
504 Tiktok Likes [ New Server ] [ 40k-70k/day ] [ no Refill ] 0.23 10 50000
505 Tiktok Likes [ New Server ] [ 15k-20k/day ] [ 30 Days Refill ] 0.26 10 250000
Start Time: Instant
Speed: 15-20k/day
Refill: 30 Days refill
Drop: Non-drop
506 TikTok Likes - | Max 50k | Fast Speed 2k/hr | Refill 30 Days 0.28 10 3000000
Instant Start
Min 10 and Max 500
High-Quality Tik Tok Likes
30 Days Refill
507 TikTok Likes - | Max 2M | Super Instant | Refill 30 Days 0.24 10 2000000
Instant Start and 30 Days Refill in DROP Case
508 TikTok Likes - | Max 10K | 1K/Hr Speed | Refill 30D | 0.24 20 40000
Instant Start
Min 100 and Max 8k
High-Quality Tik Tok Likes
30 Days Refill
509 TikTok Likes - | Max 30K | Super Instant | # Recommended PS1 3.15 15 30000
- Speed 5000 per day
- Avatars Followers and Likes
- 30 days warranty
- minimum 15
- maximum 30000
- instant start
510 TikTok Likes - | Max 250K | Speed 5k-10k/day | Refill 30D | #HQ 2.52 10 250000
Min 20
Max 5000
NON-DROP & High-Quality Service
1000/hours
( Life Time Guarantee )
511 Tiktok Likes - [ 30k-40k/day ] [ 30 Days Refill ] 0.24 10 100000
512 TikTok Likes - Instant and Cheap - Max 1k 0.34 100 50000
Instant start
max 1000
No refll
513 TikTok Likes - | Max 50k | Fast Speed 10k/hr | Refill 30 Days 0.24 100 10000
514 TikTok Likes - | Max 200K | 70K+/day Speed | No Refill | #Fastest 0.32 100 200000
Speed: 50-80k/Day
HQ Likes
515 TikTok Likes - [ Speed 10k In 10Min ] [ 30 Days Refill ] 0.29 30 250000
516 TikTok Likes - | Max 30K | 2 hours Complete | Refill 30D | # Real Looking 0.34 20 40000
Tiktok Likes
Fast Start
Refill: 30 Days
517 Tiktok Likes - | Max 1K | Super Instant | Speed: 1K/Day | 0.70 10 30000
518 TikTok Likes ( 10-20 Minutes Start ) 30 Days Refill ( NON DROP ) 2.42 10 10000
Refill: 30 days Guaranteed
519 Tiktok Likes - [ Speed 5k/day ] [ Instant ] [ Max 5k ] No Refill 0.86 10 100000
520 Tiktok Likes [ Super Fast ] Mixed Quality ] 0.44 20 50000
No refill
521 Tiktok Likes - [ Super Instant ] [ 50K /day speed ] [ 30 Days Refill ] 0.24 10 100000
522 Tiktok Likes - [ Super Instant ] [ 50K /day speed ] [ 30 Days Refill ] 0.24 10 500000
Start Time: Instant
Speed: 50k/day
Drop: No Drop
refill: 30 days
523 TikTok Likes - | Max 200K | Real HQ | #Recommended Most Sold | 1.89 5 200000
Never Drop Issue
30 Days Refill Service
Instant Start
524 Tiktok Likes [ No Refill ] [ 40k/day Speed ] 0.19 10 500000
TikTok Live - S1
285 TikTok Livestream Views [Max: 50K] [LQ] [Start Time: INSTANT] [Stay: 15 min] 6.11 100 50000
~ Tốc độ: Tốc độ trung bình
~ Full Link: Điền link tài khoản đầy đủ
Ví dụ : https://www.tiktok.com/@shodzkenya5
~ Tài khoản của bạn không được ở chế độ riêng tư.
~ Có thể có sự sụt giảm trong phát sóng trực tiếp
~ Thời lượng phát sóng trực tiếp 15 phút
~ Bạn phải bật phát sóng trực tiếp trước.
~ Thời lượng phát sóng trực tiếp 15 phút
~ Người xem sẽ được thêm từ từ trong 5 phút đầu tiên
~ Hiển thị nếu lượt xem trực tiếp không thành công , gặp vấn đề sẽ được hoàn tiền
Lấy bằng chứng của hình ảnh. (Chứng minh này mất từ ​​2 đến 10 phút) Nếu không, nó sẽ không được hoàn lại

Ghi chú:
~ Khi dịch vụ bận, tốc độ bắt đầu của quy trình sẽ thay đổi.
~ Không đặt đơn hàng thứ hai trên cùng một liên kết trước khi đơn hàng của bạn được hoàn thành trong hệ thống.
~ Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào với dịch vụ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
286 TikTok Livestream Views [Max: 50K] [LQ] [Start Time: INSTANT] [Stay: 30 min] 12.38 100 50000
~ Tốc độ: Tốc độ trung bình
~ Full Link: Điền link tài khoản đầy đủ
Ví dụ : https://www.tiktok.com/@shodzkenya5
~ Tài khoản của bạn không được ở chế độ riêng tư.
~ Có thể có sự sụt giảm trong phát sóng trực tiếp
~ Thời lượng phát sóng trực tiếp 30 phút
~ Bạn phải bật phát sóng trực tiếp trước.
~ Người xem sẽ được thêm từ từ trong 5 phút đầu tiên
~ Hiển thị nếu lượt xem trực tiếp không thành công , gặp vấn đề sẽ được hoàn tiền
Lấy bằng chứng của hình ảnh. (Chứng minh này mất từ ​​2 đến 10 phút) Nếu không, nó sẽ không được hoàn lại

Ghi chú:
~ Khi dịch vụ bận, tốc độ bắt đầu của quy trình sẽ thay đổi.
~ Không đặt đơn hàng thứ hai trên cùng một liên kết trước khi đơn hàng của bạn được hoàn thành trong hệ thống.
~ Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào với dịch vụ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
287 TikTok Livestream Views [Max: 50K] [LQ] [Start Time: INSTANT] [Stay: 60 min] 24.75 100 50000
~ Tốc độ: Tốc độ trung bình
~ Full Link: Điền link tài khoản đầy đủ
Ví dụ : https://www.tiktok.com/@shodzkenya5
~ Tài khoản của bạn không được ở chế độ riêng tư.
~ Có thể có sự sụt giảm trong phát sóng trực tiếp
~ Thời lượng phát sóng trực tiếp 60 phút
~ Bạn phải bật phát sóng trực tiếp trước.
~ Người xem sẽ được thêm từ từ trong 5 phút đầu tiên
~ Hiển thị nếu lượt xem trực tiếp không thành công , gặp vấn đề sẽ được hoàn tiền
Lấy bằng chứng của hình ảnh. (Chứng minh này mất từ ​​2 đến 10 phút) Nếu không, nó sẽ không được hoàn lại

Ghi chú:
~ Khi dịch vụ bận, tốc độ bắt đầu của quy trình sẽ thay đổi.
~ Không đặt đơn hàng thứ hai trên cùng một liên kết trước khi đơn hàng của bạn được hoàn thành trong hệ thống.
~ Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào với dịch vụ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
288 TikTok Livestream Views [Max: 50K] [LQ] [Start Time: INSTANT] [Stay: 90 min] 37.62 100 50000
~ Tốc độ: Tốc độ trung bình
~ Full Link: Điền link tài khoản đầy đủ
Ví dụ : https://www.tiktok.com/@shodzkenya5
~ Tài khoản của bạn không được ở chế độ riêng tư.
~ Có thể có sự sụt giảm trong phát sóng trực tiếp
~ Thời lượng phát sóng trực tiếp 90 phút
~ Bạn phải bật phát sóng trực tiếp trước.
~ Người xem sẽ được thêm từ từ trong 5 phút đầu tiên
~ Hiển thị nếu lượt xem trực tiếp không thành công , gặp vấn đề sẽ được hoàn tiền
Lấy bằng chứng của hình ảnh. (Chứng minh này mất từ ​​2 đến 10 phút) Nếu không, nó sẽ không được hoàn lại

Ghi chú:
~ Khi dịch vụ bận, tốc độ bắt đầu của quy trình sẽ thay đổi.
~ Không đặt đơn hàng thứ hai trên cùng một liên kết trước khi đơn hàng của bạn được hoàn thành trong hệ thống.
~ Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào với dịch vụ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
289 TikTok Livestream Views [Max: 50K] [LQ] [Start Time: INSTANT] [Stay: 120 min] 47.85 100 50000
~ Tốc độ: Tốc độ trung bình
~ Full Link: Điền link tài khoản đầy đủ
Ví dụ : https://www.tiktok.com/@shodzkenya5
~ Tài khoản của bạn không được ở chế độ riêng tư.
~ Có thể có sự sụt giảm trong phát sóng trực tiếp
~ Thời lượng phát sóng trực tiếp 120 phút
~ Bạn phải bật phát sóng trực tiếp trước.
~ Người xem sẽ được thêm từ từ trong 5 phút đầu tiên
~ Hiển thị nếu lượt xem trực tiếp không thành công , gặp vấn đề sẽ được hoàn tiền
Lấy bằng chứng của hình ảnh. (Chứng minh này mất từ ​​2 đến 10 phút) Nếu không, nó sẽ không được hoàn lại

Ghi chú:
~ Khi dịch vụ bận, tốc độ bắt đầu của quy trình sẽ thay đổi.
~ Không đặt đơn hàng thứ hai trên cùng một liên kết trước khi đơn hàng của bạn được hoàn thành trong hệ thống.
~ Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào với dịch vụ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
290 TikTok Livestream Views [Max: 50K] [LQ] [Start Time: INSTANT] [Stay: 180 min] 72.60 100 50000
~ Tốc độ: Tốc độ trung bình
~ Full Link: Điền link tài khoản đầy đủ
Ví dụ : https://www.tiktok.com/@shodzkenya5
~ Tài khoản của bạn không được ở chế độ riêng tư.
~ Có thể có sự sụt giảm trong phát sóng trực tiếp
~ Thời lượng phát sóng trực tiếp 180 phút
~ Bạn phải bật phát sóng trực tiếp trước.
~ Người xem sẽ được thêm từ từ trong 5 phút đầu tiên
~ Hiển thị nếu lượt xem trực tiếp không thành công , gặp vấn đề sẽ được hoàn tiền
Lấy bằng chứng của hình ảnh. (Chứng minh này mất từ ​​2 đến 10 phút) Nếu không, nó sẽ không được hoàn lại

Ghi chú:
~ Khi dịch vụ bận, tốc độ bắt đầu của quy trình sẽ thay đổi.
~ Không đặt đơn hàng thứ hai trên cùng một liên kết trước khi đơn hàng của bạn được hoàn thành trong hệ thống.
~ Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào với dịch vụ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
291 TikTok Livestream Views [Max: 50K] [LQ] [Start Time: INSTANT] [Stay: 240 min] 89.10 100 50000
~ Tốc độ: Tốc độ trung bình
~ Full Link: Điền link tài khoản đầy đủ
Ví dụ : https://www.tiktok.com/@shodzkenya5
~ Tài khoản của bạn không được ở chế độ riêng tư.
~ Có thể có sự sụt giảm trong phát sóng trực tiếp
~ Thời lượng phát sóng trực tiếp 240 phút
~ Bạn phải bật phát sóng trực tiếp trước.
~ Người xem sẽ được thêm từ từ trong 5 phút đầu tiên
~ Hiển thị nếu lượt xem trực tiếp không thành công , gặp vấn đề sẽ được hoàn tiền
Lấy bằng chứng của hình ảnh. (Chứng minh này mất từ ​​2 đến 10 phút) Nếu không, nó sẽ không được hoàn lại

Ghi chú:
~ Khi dịch vụ bận, tốc độ bắt đầu của quy trình sẽ thay đổi.
~ Không đặt đơn hàng thứ hai trên cùng một liên kết trước khi đơn hàng của bạn được hoàn thành trong hệ thống.
~ Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào với dịch vụ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
TikTok Live S2
442 Tiktok Live Likes BATTLE ❤️ [Max: 100K] [Start Time: 0 - 1 Hours] [Speed: 100K/Day] 💧 0.15 10 1000000
443 Tiktok Live Likes BATTLE ❤️ [Max: 100K] [Start Time: Instant] [Speed: 100K/Day] 0.15 10 2147483647
448 Tiktok Live Shares [Max: 50K] [Start Time: Instant] [Speed: 50K/Day] 1.79 5 10000000
447 Tiktok Live Shares [Max: 100K] [Start Time: 0 - 1 Hours] [Speed: 100K/Day] 💧 0.90 10 1000000
444 Tiktok Live Comments [RANDOM] [Max: 100K] [Start Time: 0 - 1 Hours] [Speed: 100K/Day] 💧 8.10 10 100000
445 Tiktok Live Comments [RANDOM] [Max: 2M] [Start Time: Instant] [Speed: 2M/Day] 11.00 1 1000000
446 Tiktok Live Comments [CUSTOM] [Max: 2M] [Start Time: Instant] [Speed: 2M/Day] 18.10 1 1000000
459 TikTok Livestream Views [Max: 100K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 30 min] 2.16 100 1000000
460 TikTok Livestream Views [Max: 100K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 60 min] 3.89 100 100000
279 TikTok Livestream Views [Max: 10K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 90 min] 37.62 100 10000
280 TikTok Livestream Views [Max: 10K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 120 mins] 43.10 100 10000
281 TikTok Livestream Views [Max: 10K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 180 mins] 65.52 100 10000
282 TikTok Livestream Views [Max: 10K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 360 mins] 119.02 100 10000
283 TikTok Livestream Views [Max: 10K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 24 Hours] 215.46 100 10000
Tiktok Livestream - Giá rẻ
449 TikTok Livestream Views [Max: 20K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 15 mins] 1.26 10 2000
450 TikTok Livestream Views [Max: 20K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 30 mins] 2.52 10 20000
452 TikTok Livestream Views [Max: 20K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 60 mins] 5.04 10 20000
453 TikTok Livestream Views [Max: 20K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 90 mins] 7.56 10 20000
455 TikTok Livestream Views [Max: 20K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 180 mins] 15.12 10 20000
456 TikTok Livestream Views [Max: 20K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 240 mins] 20.16 10 20000
457 TikTok Livestream Views [Max: 20K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 360 mins] 30.24 20 20000
458 TikTok Livestream Views [Max: 10K] [Start Time: INSTANT] [Stay: 4 Hours] 84.14 100 10000
Tiktok Views - New Server
526 TikTok Views [Max: 3M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1M/Day] 0.02 100 30000000
527 TikTok Views [Max: 10M] [Start Time: 0 - 3 Hours] [Speed: 10M/Day] 0.03 100 100000000
- Quality = HIGH
- Start Time = Instant
- Speed = SUPER FAST
- Min = 500
- Max = 1M
- Specs = Video Link Only
528 Tiktok Views [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 5M/Day]💧 0.02 100 100000000
529 TikTok Views [Max: 100M] [Start Time: 12 Hours] [Speed: Super FAST] 0.02 100 1000000000
530 TikTok Views [Max: 10M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 10M/Day]💧 0.04 100 100000000
531 TikTok Views [Max: 10M] [Start Time: 1 Hour] [Speed: SUPER FAST] 0.08 100 100000000
532 Tiktok View [1M] [Start Time: Instant] [Speed: 5M / Day] 🔥 0.10 100 1000000000
533 TikTok Views [Max: 100M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 2M/Day] 0.02 100 100000000
534 TikTok Views [Max: 50M] [Start Time: 0 - 1 Hours] [Speed: 500K/Day] ⛔💧 0.03 100 100000000
535 TikTok Views [10M] [Start Time: Instant] [Speed: 10M / Day] 🔥🔥 0.04 100 100000000
536 TikTok Views [Max: Unlimited] [Refill: No] [Speed: 100K/Day] 0.11 100 100000000
537 Tiktok View [10M] [Start Time: Instant] [Speed: 10M / Day] 🔥 0.04 100 100000000
538 TikTok Views [Max: Unlimited] [Refill: No Drop] [Speed: 600K/Day] ✨ 0.04 100 100000000
Tiktok Views [ Theo Quốc Gia ]
293 🇹🇷TikTok Views [Turkey] [Refill: No] [Max: 50M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 1.94 100 50000000
294 🇦🇫TikTok Views [Afghanistan] [Refill: No] [Max: 50M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 1.94 100 50000000
295 🇦🇱TikTok Views [Albania] [Refill: No] [Max: 50M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 1.94 100 50000000
296 🇩🇿TikTok Views [Algeria] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 1.94 100 50000000
297 🇺🇸TikTok Views [United States] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
298 🇦🇩TikTok Views [Andorra] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
299 🇦🇴TikTok Views [Angola] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
300 🇦🇶TikTok Views [Antarctica] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
301 🇦🇬TikTok Views [Antigua] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
302 🇦🇷TikTok Views [Argentina] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
303 🇦🇲TikTok Views [Armenia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
304 🇦🇼TikTok Views [Aruba] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
305 🇦🇺TikTok Views [Australia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
306 🇦🇿TikTok Views [Azerbaijan] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
307 🇧🇸TikTok Views [Bahamas] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
308 🇧🇭TikTok Views [Bahrain] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
309 🇧🇩TikTok Views [Bangladesh] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
310 🇧🇧TikTok Views [Barbados] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
311 🇧🇾TikTok Views [Belarus] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
312 🇧🇪TikTok Views [Belgium] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
313 🇧🇿TikTok Views [Belize] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
314 🇧🇯TikTok Views [Benin] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
315 🇧🇲TikTok Views [Bermuda] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
316 🇧🇹TikTok Views [Bhutan] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
317 🇧🇴TikTok Views [Bolivya] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
318 🇧🇦TikTok Views [Bosnia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
319 🇧🇼TikTok Views [Botswana] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
320 🇳🇴TikTok Views [Bouvé] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
321 🇧🇷TikTok Views [Brazil] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
322 🇬🇧TikTok Views [UK] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
323 🇬🇧TikTok Views [BRITISH] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
324 🇧🇬TikTok Views [Bulgaria] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
325 🇧🇫TikTok Views [Burkina Faso] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
326 🇰🇭TikTok Views [Cambodia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
327 🇨🇲TikTok Views [Cameroon] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
328 🇨🇦TikTok Views [Canada] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
329 🇨🇻TikTok Views [Cape Verde] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
330 🇰🇾TikTok Views [Cayman Islands] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
331 TikTok Views [Africa] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
332 🇹🇩TikTok Views [Chad] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
333 🇨🇱TikTok Views [Chile] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
334 🇨🇳TikTok Views [China] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
335 TikTok Views [Noel] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
336 🇮🇳TikTok Views [India] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
337 🇨🇴TikTok Views [Colombia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
338 🇰🇲TikTok Views [Comoros] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
339 🇨🇩TikTok Views [Congo] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
340 TikTok Views [Islands] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
341 🇨🇷TikTok Views [Costa Rica] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
342 TikTok Views [Beach] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
343 🇭🇷TikTok Views [Croatia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
344 🇨🇺TikTok Views [Cuba] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
345 🇨🇾TikTok Views [Cyprus] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
346 🇨🇿TikTok Views [Czech Republic] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
347 🇩🇰TikTok Views [Denmark] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
348 🇩🇯TikTok Views [Djibouti] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
349 🇩🇴TikTok Views [Dominican Republic] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
350 🇹🇱TikTok Views [East Timor] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
351 🇪🇨TikTok Views [Ecuador] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
352 🇪🇬TikTok Views [Egypt] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
353 🇸🇻TikTok Views [El Salvador] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
354 🇬🇶TikTok Views [Equatorial Guinea] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
355 TikTok Views [Unreal] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
356 🇪🇪TikTok Views [Estonia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
357 🇪🇹TikTok Views [Ethiopia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
358 🇫🇰TikTok Views [Falkland] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
359 🇫🇴TikTok Views [Faroe Islands] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
360 🇫🇯TikTok Views [Fiji] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
361 🇫🇮TikTok Views [Finland] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
362 🇫🇷TikTok Views [France] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
363 🇬🇦TikTok Views [Gabon] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
364 🇬🇲TikTok Views [Gambia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
365 🇩🇪TikTok Views [Germany] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
366 🇬🇭TikTok Views [Ghana] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
367 🇬🇮TikTok Views [Gibraltar] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
368 🇬🇷TikTok Views [Greece] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
369 🇬🇱TikTok Views [Greenland] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
370 🇬🇩TikTok Views [Grenada] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
371 🇬🇵TikTok Views [Guadeloupe] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
372 🇬🇹TikTok Views [Guatemala] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
373 🇬🇾TikTok Views [Guyana] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
374 🇭🇳TikTok Views [Honduras] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
375 🇭🇰TikTok Views [Hong Kong] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
376 🇮🇸TikTok Views [Iceland] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
377 🇮🇩TikTok Views [Indonesia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
378 🇮🇶TikTok Views [Iraq] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
379 🇮🇪TikTok Views [Ireland] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
380 🇮🇹TikTok Views [Italy] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
381 🇯🇲TikTok Views [Jamaica] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
382 🇯🇵TikTok Views [Japan] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
383 🇰🇿TikTok Views [Kazakhstan] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
384 🇰🇪TikTok Views [Kenya] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
385 🇰🇷TikTok Views [South Korea] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
386 🇰🇼TikTok Views [Kuwait] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
387 🇰🇬TikTok Views [Kyrgyzstan] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
388 🇱🇻TikTok Views [Latvia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
389 🇱🇧TikTok Views [Lebanon] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
390 🇱🇷TikTok Views [Liberia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
391 🇱🇮TikTok Views [Liechtenstein] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
392 🇱🇹TikTok Views [Lithuania] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
393 🇱🇺TikTok Views [Luxembourg] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
394 🇲🇴TikTok Views [Macao] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
395 🇲🇰TikTok Views [Macedonia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
396 🇲🇬TikTok Views [Madagascar] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
397 🇲🇼TikTok Views [Malawi] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
398 🇲🇾TikTok Views [Malaysia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
399 🇲🇻TikTok Views [Maldives] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
400 🇲🇱TikTok Views [Mali] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
401 🇲🇹TikTok Views [Malta] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
402 🇲🇶TikTok Views [Martinique] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
403 🇲🇦TikTok Views [Morocco] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
404 🇳🇦TikTok Views [Namibia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
405 🇳🇵TikTok Views [Nepal] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
406 🇳🇱TikTok Views [Netherlands] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
407 TikTok Views [Caledonia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
408 🇴🇲TikTok Views [Oman] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
409 🇵🇰TikTok Views [Pakistan] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
410 🇵🇬TikTok Views [Papua] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
411 🇵🇾TikTok Views [Paraguay] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
412 🇵🇱TikTok Views [Poland] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
413 🇵🇹TikTok Views [Portugal] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
414 🇷🇺TikTok Views [Russian] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
415 🇸🇦TikTok Views [KSA] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
416 🇪🇸TikTok Views [Spain] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
417 🇸🇩TikTok Views [Sudan] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
418 🇳🇴TikTok Views [Svalbard] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
419 🇸🇪TikTok Views [Sweden] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
420 🇹🇼TikTok Views [Taiwan] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
421 🇹🇿TikTok Views [Tanzania] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
422 🇮🇩TikTok Views [Indonesia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
423 🇹🇹TikTok Views [Trinidad] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
424 🇹🇲TikTok Views [Turkmenistan] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
425 TikTok Views [WW] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
426 🇺🇸TikTok Views [USA] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
427 🇺🇾TikTok Views [Uruguay] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
428 🇺🇿TikTok Views [Uzbekistan] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
429 🇻🇪TikTok Views [Venezuela] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
430 🇼🇫TikTok Views [Futuna] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
431 🇾🇪TikTok Views [Yemen] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
432 TikTok Views [Yugoslavia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
433 🇿🇲TikTok Views [Zambia] [Refill: No] [Max: 5M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 100K/Day] 0.25 50 50000000
Dịch vụ bình luận video TIKTOK
463 Bình luận video Tiktok với tài khoản tên Tiếng Việt 40.00 10 1000
- Đơn chạy sau 2-3 giờ
- Đặt link video dạng
https://www.tiktok.com/@vinasocial/video/7242930930732567809
*** Kết quả nhận được giống link video trên
464 Bình luận video Tiktok với tài khoản đa quốc gia 8.93 10 20000
- Đơn chạy sau 2-3 phút
- Nội dung bình luận do hệ thống tự tạo. Nội dung là các biểu tượng
- Kết quả nhận được
https://www.tiktok.com/@vinasocial/video/7245471165970500865
465 Bình luận video Tiktok với tài khoản đa quốc gia 4.53 10 10000
- Đơn chạy sau 5 phút
- Tuỳ chỉnh nội dung bình luận
- Tên tài khoản bình luận là đa quốc gia
- Kết quả sẽ nhận như sau
https://www.tiktok.com/@vinasocial/video/7122355257224531227
Soundcloud
125 Soundcloud - Followers 2.06 10 10000
Bảo hành bù tụt 30 ngày
Gửi link bằng tên tài khoản
https://soundcloud.com/wickedproducer
124 Soundcloud - Likes 1.50 20 40000
525 Soundcloud - Likes - S1 1.29 20 10000
123 Soundcloud - Plays chất lượng cao 0.05 100 1500000
Hosting - VPS
121 VPS giá rẻ 5$ / tháng 5.00 1000 1000
Bạn sẽ nhận được 01 VPS trên mỗi đơn
Cấu hình VPS
1 Core
1 GB RAM
15 GB SSD
Windows 2012
Dedicated IP
Bandwidth : up to 4000GB
Location : USA, Canada
Thời gian sử dụng VPS từ 28 - 30 ngày
Lưu ý: VPS này không thể gia hạn sau 30 ngày.

Mục Link bạn điền nội dung: Mua vps + Location
122 VPS giá rẻ 12$ / tháng 12.00 1000 1000
Cấu hình VPS
* 2 vCore
* 2 GB RAM
* 128 GB Premium SSD
* Unlimited Bandwidth
* Windows 2012
* Location: USA
Đánh giá ứng dụng ( App Rating )
173 Tải và đánh giá ứng dụng (IOS APP) 1900.00 50 10000
- Gửi link ứng dụng trên Appstore
- Gửi nội dung bình luận app
174 Tải và đánh giá ứng dụng (Adroid) 1900.00 50 1000
- Gửi link ứng dụng trên CH play
- Gửi nội dung bình luận app
Lượt tải ứng dụng ( App Installs )
171 Lượt tải và cài ứng dụng ( iOS App ) 377.00 50 1000000
- Gửi link ứng dụng
- Số lượt tải ứng dụng
172 Lượt tải và cài ứng dụng ( Android App ) 102.82 50 100000000
- Gửi link ứng dụng,
- Số lượt tải ứng dụng
Website Traffic from Vietnam
182 🔎 Vietnam Traffic from Google.com.vn [Organic] [Custom Keywords] 0.66 1000 1000000
Vietnam Traffic Từ Google.com.vn - Với từ khoá tuỳ chỉnh

★ Tăng traffic theo từ khoá tìm kiếm

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

✓ Sử dụng Google Analytics để phân tích báo cáo truy cập (traffic)
✓ Sử dụng Yandex Statistics để phân tích báo cáo truy cập (traffic)
✓ Sử dụng bit.ly để theo dõi

⌛️ Thời gian mỗi phiên từ 30 giây tới 40 giây

➘ Tỉ lệ thoát: ~30-40%

⚡️ Tốc độ 100,000 truy cập mỗi ngày

⚠️ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
⚠️ Campaign ETA: 12-24h (all links are manually checked for compliance)

☑️ Link Format:
- Cách tạo đơn, bạn cần đặt link và từ khoá theo mẫu sau đây
https://www.domain.com:từ khoá
Hoặc
http://bit.ly/xyz:từ khoá
183 Vietnam Traffic from Google.com.vn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
184 Vietnam Traffic from Quora 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
185 Vietnam Traffic from Tumblr 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
186 Vietnam Traffic from Pinterest.com 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
187 Vietnam Traffic from Twitter 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
188 Vietnam Traffic from Reddit 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
189 Vietnam Traffic from YouTube 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
190 Vietnam Traffic from Facebook 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
191 Vietnam Traffic from Instagram 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
192 Vietnam Traffic from Blogspot.com 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
193 Vietnam Traffic from Amazon.com 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
194 Vietnam Traffic from LinkedIn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
195 Vietnam Traffic from Bing.com 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
196 Vietnam Traffic from Yahoo 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
197 Vietnam Traffic from Twitch.tv 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
198 Vietnam Traffic from Wikipedia 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
199 Vietnam Traffic from Fiverr 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
200 Vietnam Traffic from VK.com 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
201 Vietnam Traffic from Ebay.com 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
202 Vietnam Traffic from - Dkn.tv 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
203 Vietnam Traffic from Vnexpress.net 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
204 Vietnam Traffic from Vtv.vn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
205 Vietnam Traffic from Zing.vn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
206 Vietnam Traffic from Thethao247.vn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
207 Vietnam Traffic from Phimmoi.net 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
208 Vietnam Traffic from 24h.com.vn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
209 Vietnam Traffic from Kenh14.vn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
210 Vietnam Traffic from Shopee.vn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
211 Vietnam Traffic from Tiki.vn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
212 Vietnam Traffic from Dantri.com.vn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
213 Vietnam Traffic from Lazada.vn 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
214 Vietnam Traffic from Baomoi.com 0.51 500 1000000
🌎 Real GEO Targeted Traffic
🏁 Traffic Sources: Private Exchange platforms & Ad-Networks

💻 Desktop Traffic 45-55%
📱 Mobile Traffic 45-55%

⌛️ Low Bounce Rate!

📊 Medium-High Sessions of 20-50+ Seconds per Visit

✔️ Google Analytics Supported
✔️ You can use bit.ly links to track results

⚡ Speed Up to 10,000 Unique Visitors Per Day

❌ No Adult, Drugs or other harmful websites allowed
✅ Link Format: 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐔𝐑𝐋 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐭𝐭𝐩:// 𝐨𝐫 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬:// ‼️

⌚️ Start Time: 0-12 Hours
Pinterest
218 Tăng theo dõi tài khoản Pinterest (Pinterest Followers ) 2.88 20 100000
219 Pinterest - Likes [ Min 50 - Max 100k | Fast ] 2.88 20 100000
Shopee livestream
227 Shopee livestream views [ Max - 10k ] [ 30 Minutes ] 36.29 50 10000
228 Shopee livestream views [ Max - 10k ] [ 60 Minutes ] 72.58 50 10000
229 Shopee livestream views [ Max - 10k ] [ 90 Minutes ] 108.87 50 10000
230 Shopee livestream views [ Max - 10k ] [ 120 Minutes ] 145.16 50 10000
231 Shopee livestream views [ Max - 10k ] [ 180 Minutes ] 217.73 50 10000
232 Shopee livestream views [ Max - 10k ] [ 240 Minutes ] 290.31 50 10000
233 Shopee livestream views [30 viewers] [ 1 MONTH ] 90.72 1 1
234 Shopee livestream views [50 viewers] [ 1 MONTH ] 90.72 1 1
235 Shopee livestream views [70 viewers] [ 1 MONTH ] 126.00 1 1
236 Shopee livestream views [100 viewers] [ 1 MONTH ] 181.44 1 1
237 Shopee livestream views [150 viewers] [ 1 MONTH ] 272.16 1 1
238 Shopee livestream views [200 viewers] [ 1 MONTH ] 362.88 1 1
239 Shopee livestream views [300 viewers] [ 1 MONTH ] 544.32 1 1
240 Shopee livestream views [500 viewers] [ 1 MONTH ] 907.20 1 1
Shopee - Followers
242 Tăng follow Shopee, Tăng theo dõi Shopee 20.00 500 5000
- Follow Việt Nam
- An toàn cho kênh bán hàng Shopee
- Cam kết bù tụt 90 ngày

Bảng giá dịch vụ tính theo trên đơn giá 1000.

Đơn vị tính đô la

Bảng giá dịch vụ được thay đổi theo ngày.

Đây là giá cuối cùng được bán ra. 

Vui lòng xem kĩ bảng giá trước khi tạo đơn hàng