ID Dịch vụ Giá trên 1000 ( đơn vị đô la $ ) Đơn tối thiểu Đơn tối đa
☑ Youtube - Dịch vụ tăng views Youtube
43 Youtube views nguồn từ mạng xã hội, tự động bù tụt, tốc độ 100k trên ngày 0.60 100 10000000
- Views tốc độc 100k trên ngày
- Đơn chạy ngay
- Thời gian views 70%
- Bảo hành mãi mãi
- Thiết bị máy tính
32 Youtube - Views chất lượng cao [ tốc độ 100k-250k/ngày ] có bảo hành 0.80 500 10000000
- Views tốc độc 200k trên ngày
- Đơn chạy ngay
- Thời gian views 70%
- Bảo hành mãi mãi
- Views từ thiết bị máy tính, nguồn nhúng
40 Youtube - Views thường [ tốc độ 100k - 150k/ngày ] nguồn facebook, twitter 0.80 100 1000000
- Views tốc độc 100k trên ngày
- Đơn chạy ngay
- Thời gian views 80% - 90%
- Bảo hành mãi mãi
- Views nguồn từ facebook, twitter
- Thiết bị máy tính
1 Youtube - Views chất lượng cao [ tốc độ 100k-200k/ngày ] có bảo hành 0.90 1000 100000000
Đơn hàng được chạy ngay
Thời gian xem 70-90%
Nguồn xem trang và nhúng
Thiết bị máy tính
Tốc độ 100k-200k
10 Youtube views nguồn từ di động [ Tốc độ chậm 100-250 views ] 1.20 100 10000
- Views nguồn thiết bị mobile
- Tốc độ chậm 120 - 300 views trên ngày
- Views đa quốc gia
11 Youtube views thật chất lượng, nguồn từ facebook [ tốc độ 50k - 60k ] 1.50 1000 100000
- Views thật
- Nguồn facebook
- Video phải ngắn hơn 60 phút
- Thời gian views trên 70%
- Tốc độ 50k - 60k trên ngày
- Bù tụt 30 ngày
41 Youtube views chất lượng, nguồn từ đề xuất và tìm kiếm 1.50 500 500000
- Tốc độ 10k - 50k trên ngày
- Thời gian views 70%
- Nguồn tìm kiếm, đề xuất video
- Bù tụt 30 ngày
48 Youtube views chất lượng, nguồn từ đề xuất tốt nhất SEO video 1.80 1000 1000000
- Views nguồn đề xuất video
- Đơn chạy sau 1 giờ
- Tốc độ 100k -200k trên ngày
25 Tăng views Youtube từ quảng cáo Google ads 2.00 10000 1000000000
- Đơn hàng được chạy sau 24 - 48 giờ
- Tốc độ không xác định
- Đơn tối thiểu 10k views
☑ Youtube - Dịch vụ tăng Subscribe Youtube
36 Tăng sub Youtube tốc độ tối đa 500k sub ( có bảo hành ) 10.00 100 500000
- Đơn chạy ngay
- Đăng ký kênh từ nhiều tài khoản trên thế giới
- Bảo hành mãi mãi
- Tốc độ 10k sub trên ngày
- Tối thiểu 100 sub
- Tối đa 500k sub
Chú ý: Hãy lấy link kênh Youtube
Kênh bật công khai số subscribe (lượt đăng ký) đang có. Nếu không đơn sẽ không chạy
2 Tăng sub Youtube tốc độ 1000 - 4000 mỗi ngày ( có bảo hành ) 25.00 10 50000
- Đơn hàng được chạy ngay sau khi tạo
- USA Sub
- Bảo hành trọn đời
- Tốt nhất thị trường
Chú ý: Hãy lấy link kênh Youtube
Kênh bật công khai số subscribe (lượt đăng ký) đang có. Nếu không đơn sẽ không chạy
☑ Youtube - Dịch vụ tăng Likes Youtube
3 Tăng like Youtube tốc độ nhanh, tối đa 400k 10.00 10 400000
- Like thật
- Bảo hành mãi mãi
- Tốc độ 25k - 100k trên ngày
47 Tăng like Youtube tốc độ nhanh, chạy sau 1- 12 giờ 12.00 100 1000000
46 Tăng like Youtube tốc độ nhanh, chạy sau 1- 5 giờ 21.00 100 250000
19 Tăng like bình luận trên Video Youtube - Không bù tụt 5.00 10 100000
Lấy link bình luận bằng cách click vào ngày giờ đăng bình luận
☑ Youtube - Dịch vụ bình luận trên Youtube
45 Bình luận trên video Youtube tốc độ nhanh, nội dung bình luận do hệ thống tự tạo 38.00 10 300
- Đơn hàng sẽ được chạy sau khi tạo 1 giờ
- Không bù tụt
- Nội dung liên quan tới video
17 Bình luận trên video Youtube tốc độ nhanh - Nội dung tùy chỉnh 60.00 10 300
18 Bình luận bằng tài khoản Tiếng Việt trên video Youtube - Nội dung tùy chỉnh 90.00 10 500
☑ Youtube - Dịch vụ tăng views Youtube theo quốc gia
26 Youtube views theo quốc gia - Hoa kỳ (US) 1.30 1000 1000000
27 Youtube views theo quốc gia - Ấn Độ (India) 1.30 1000 1000000
28 Youtube views theo quốc gia - Anh (UK) 1.30 1000 1000000
29 Youtube views theo quốc gia - Nga (Russia) 1.30 1000 1000000
30 Youtube views theo quốc gia - Việt Nam 1.30 1000 1000000
☑ Youtube - Dịch vụ Youtube Live Stream
31 Youtube Live Stream Views 4.00 5000 5000
- 100% người dùng thật xem video
- Số người xem từ 500 - 1400
- Thời gian xem 1 - 2 giờ
- Thiết bị máy tính
- Đơn được chạy ngay sau khi tạo
- Bật được kiếm tiền khi chạy
- Nguồn xem từ giới thiệu ( facebook, twitter )
☑ Facebook - Dịch vụ tăng Likes Fanpage Facebook
44 Tăng like fanpage facebook, Like quốc tế, tốc độ 10k - 30k ( bù tụt 30 ngày ) 4.00 100 800000
35 Tăng like fanpage facebook, Like quốc tế, tốc độ 20k - 50k ( bù tụt 30 ngày ) 5.00 200 3000
- Like từ tài khoản thật
- Tốc độ 3000 likes trên ngày
- Đơn bắt đầu chạy sau 1-2 giờ
- Bù tụt trong 30 ngày
5 Tăng like fanpage facebook, Like quốc tế, tốc độ 20k - 50k ( bù tụt 60 ngày ) 7.00 100 40000
- Like thật
- Bù tụt likes trong 60 ngày
- Tốc độ 20k-50k likes trên ngày
☑ Facebook - Dịch vụ tăng likes, biểu tượng cảm xúc trên bài viết Facebook
6 Tăng like bài viết facebook tốc độ nhanh 0.50 25 25000
7 Tăng biểu tượng yêu thích (love 💗 ) trên bài viết facebook 0.80 25 500
8 Tăng biểu tượng Haha ( 😄 ) trên bài viết facebook 0.80 25 500
9 Tăng biểu tượng Wow ( 😲 ) trên bài viết facebook 0.80 25 500
12 Tăng biểu tượng Angry ( 😠 ) trên bài viết facebook 0.80 25 500
☑ Facebook - Tăng views video facebook - Tăng livestream views
21 Tăng views video facebook tốc độ 2k-5k mỗi ngày 0.60 1000 100000
22 Facebook Live Stream Views [ Thời gian 30 phút ] 22.00 100 1000
- Đơn hàng được chạy sau 1-5 phút
- Tạo đơn sau 1 phút bạn live stream
- Chú ý lấy link chính xác bằng click vào thời gian live stream
- Nếu đơn hàng không chạy đúng hãy gửi hỗ trợ và hình ảnh báo cáo cho chúng tôi.
23 Facebook Live Stream Views [ Thời gian 60 phút ] 45.00 100 1000
- Đơn hàng được chạy sau 1-5 phút
- Tạo đơn sau 1 phút bạn live stream
- Chú ý lấy link chính xác bằng click vào thời gian live stream
- Nếu đơn hàng không chạy đúng hãy gửi hỗ trợ và hình ảnh báo cáo cho chúng tôi.
24 Facebook Live Stream Views [ Thời gian 120 phút ] 75.00 100 1000
- Đơn hàng được chạy sau 1-5 phút
- Tạo đơn sau 1 phút bạn live stream
- Chú ý lấy link chính xác bằng click vào thời gian live stream
- Nếu đơn hàng không chạy đúng hãy gửi hỗ trợ và hình ảnh báo cáo cho chúng tôi.
☑ Instagram - Dịch vụ tăng like bài đăng Instagram
13 Tăng like bài đăng trên Instagram chất lượng cao 0.50 50 50000
- Like thật từ tài khoản hoạt động
- Tài khoản instagram từ các nước châu Á
- Tốc độ nhanh
☑ Instagram - Dịch vụ tăng like bài đăng Instagram - Theo quốc gia
15 Dịch vụ tăng like bài đăng Instagram - Việt Nam 0.80 25 1000
33 Dịch vụ tăng like bài đăng Instagram - Hoa kỳ (US) 0.80 20 30000
34 Dịch vụ tăng like bài đăng Instagram - Anh (UK) 0.80 20 30000
☑ Instagram - Tăng followers Instagram - Không bù tụt
14 Tăng followers Instagram tốc độ cao 40k - không bù tụt 1.00 50 50000
☑ Instagram - Tăng followers Instagram - Có bảo hành bù tụt
16 Tăng followers Instagram tốc độ 10k - bù tụt trong 30 ngày 3.00 100 10000
Đơn hàng chạy sau 6-8 giờ
Tài khoản theo dõi thật
Tốc độ 10k trên ngày
☑ Twitter - Dịch vụ tăng Twitter Followers
20 Tăng Twitter - Followers 7 ngày bù tụt 5.00 20 5000
☑ Website - Dịch vụ SEO Website
4 Tăng traffic website nguồn từ Facebook 1.00 1000 1000000
37 Tăng traffic website nguồn từ Twitter 1.00 1000 1000000
38 Tăng traffic website nguồn từ Instagram 1.00 1000 1000000
39 Tăng traffic website nguồn từ Youtube 1.00 1000 1000000
42 Tạo 300 backlinks .edu giúp SEO website, SEO video Youtube 4.00 1000 1000
- Link website hoặc link video
- Gửi nội dung bình luận ( Mỗi bình luận là 1 dòng )
( Là danh sách từ khóa cần seo. Mỗi từ một dòng )
- Đơn hàng hoàn thành trong 5 ngày
- Báo cáo backlinks được gửi vào email theo thông tin tài khoản

Bảng giá dịch vụ tính theo trên đơn giá 1000. Giá tính theo đơn vị đô la.

Bảng giá dịch vụ được thay đổi theo ngày.

Đây là giá cuối cùng được bán ra. 

Vui lòng xem kĩ bảng giá trước khi tạo đơn hàng