ID Dịch vụ Giá trên 1000 Đơn tối thiểu Đơn tối đa
☑ Youtube - Dịch vụ tăng views Youtube
11 Youtube views thật chất lượng [ tốc độ 50k - 60k ] 1.60 500 10000000
- Views thật
- Thời gian views 30 giây trở lên
- Tốc độ 50k - 60k trên ngày
- Views không tụt
94 Tăng views Youtube từ quảng cáo Google ads ( Tối thiểu 10.000 views) 2.00 10000 10000000
- Tốc độ chậm 1k - 2k views trên ngày
- Views đa quốc gia
- Bảo hành mãi mãi
- Cần từ 24-48 giờ để cài đặt quảng cáo trên Google ads được duyệt
25 Tăng views Youtube từ quảng cáo Google ads ( Người xem Việt Nam) 2.50 10000 1000000000
- Đơn hàng được chạy sau 24 - 48 giờ
- Tốc độ không xác định
- Đơn tối thiểu 10k views
☑ Youtube - Dịch vụ tăng Subscribe Youtube
2 Tăng sub Youtube tốc độ 40 sub mỗi ngày ( bù tụt 30 ngày ) 15.00 5 1500
- Đơn hàng được chạy sau 1 - 12 giờ
- USA Sub
- Bảo hành 30 ngày bù tụt
- Tốt nhất thị trường
Chú ý: Hãy lấy link kênh Youtube
Kênh bật công khai số subscribe (lượt đăng ký) đang có. Nếu không đơn sẽ không chạy
91 Tăng YouTube Subscribers - Server mới 25.00 5 1500
- Sub có bảo hành bù tụt 30 ngày
- Đơn hàng tối thiểu 5 sub
- Tốc độ chậm 20-40 sub trên ngày
- Tỉ lệ tụt 25%
36 Tăng sub Youtube tốc độ cao, tối đa 500k sub ( có bảo hành ) 36.00 100 500000
- Đơn chạy sau 12 giờ
- Đăng ký kênh từ nhiều tài khoản trên thế giới
- Bảo hành 30 ngày
- Tốc độ 100 sub trên ngày
- Rất ít tụt ( dưới 15%)

Chú ý: Hãy lấy link kênh Youtube.
Link kênh dạng https://www.youtube.com/channel/xxxxx
Không phải link dạng này https://www.youtube.com/user/xxxx
Kênh bật công khai số subscribe (lượt đăng ký) đang có. Nếu không đơn sẽ không chạy
☑ Youtube - Dịch vụ tăng Likes Youtube
3 Tăng like Youtube tốc độ nhanh, tối thiểu 10, tối đa 400k 10.00 10 10000
- Không bù tụt likes
- Tốc độ 20k - 50k trên ngày
Lưu ý: Like có thể bị tụt bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không hoàn tiền. Xin hãy cân nhắc trước khi dùng
117 Tăng like Youtube, tốc độ 200 trên ngày 10.00 20 600000
- Đơn chạy ngay
- Tốc độ 200 trên 24h
100 Tăng like Youtube tốc độ nhanh, chạy sau 1- 12 giờ, có bù tụt likes 25.00 50 100000
- Likes không tụt
- Đơn hàng chạy sau 1- 12h kể từ lúc tạo đơn
- Dịch vụ có bảo hành
19 Tăng like bình luận trên Video Youtube - Không bù tụt 6.00 10 100000
Lấy link bình luận bằng cách click vào ngày giờ đăng bình luận
☑ Youtube - Dịch vụ bình luận trên Youtube
45 Bình luận trên video Youtube tốc độ nhanh, nội dung bình luận do hệ thống tự tạo 38.00 10 300
- Đơn hàng sẽ được chạy sau khi tạo 1 giờ
- Không bù tụt
- Nội dung liên quan tới video
93 Bình luận trên video Youtube - Nội dung tùy chỉnh 50.00 10 300
- Bắt đầu chạy sau 1 giờ kể từ lúc tạo đơn
- Tốc độ 300 trên ngày
17 Bình luận trên video Youtube tốc độ nhanh - Nội dung tùy chỉnh 60.00 10 300
- Đợn chạy sau 1 giờ kể từ lúc tạo
18 Bình luận bằng tài khoản Tiếng Việt trên video Youtube - Nội dung tùy chỉnh 90.00 10 500
☑ Youtube - Dịch vụ Youtube Live Stream
31 Youtube Live Stream Views 2.00 5000 5000
- 100% người dùng thật xem video
- Số người xem từ 500 - 1400
- Thời gian xem 1 - 2 giờ
- Thiết bị máy tính
- Đơn được chạy ngay sau khi tạo
- Bật được kiếm tiền khi chạy
- Nguồn xem từ giới thiệu ( facebook, twitter )
- Đơn tối thiểu 5000, tối đa 5000
☑ Youtube - Chia sẻ video Youtube lên các trang mạng xã hội
52 Youtube - Chia sẻ chạy ngay s1 5.30 50 22000
Chạy sau 1-2 giờ
Thật
Bảo hành mãi mãi
Tối thiểu 50
Tối đa 200,000
Kết quả sẽ được phân tích trên video sau 24 - 48 giờ sau khi chạy
53 Youtube - Chia sẻ chạy ngay S2 2.60 50 1000000
Chạy sau 0-1 giờ
Thật
Bảo hành mãi mãi
Tối thiểu 50
Kết quả sẽ được phân tích trên video sau 24 - 48 giờ sau khi chạy
59 Youtube - Chia sẻ lên (OK referrer) 1.856 50 100000
INSTANT START
50,000 per day
Best Quality
50 Youtube - Chia sẻ chạy ngay S3 1.856 50 100000
Chạy sau 1-2 giờ
Thật
Tốc độ 10k trên ngày
Kết quả sẽ được phân tích trên video sau 24 - 48 giờ sau khi chạy
51 Youtube - Chia sẻ đơn được chạy ngay 5.10 50 21000

Random | Mixed - NOT Custom Comments. Comments Will Be Start Within 2-12 Hours. FAST Delivery - NO Refund/No ReFill .

54 Youtube - Favorites [ Instant ] 8.16 100 50000
Đơn chạy ngay
Không tụt
An toàn cho kênh
56 Youtube - Chia sẻ lên trang VK.com 1.83 50 500000
Chạy ngay
Tốc độ 50,000 trên ngày
Chất lượng cao
57 Youtube - Chia sẻ lên facebook.com 1.856 50 100000
Chạy ngay
Tốc độ 50k trên ngày
58 Youtube - Chia sẻ lên Twitter.com 1.856 50 100000
Chạy ngay
Tốc độ 50k trên ngày
55 Youtube - Chia sẻ chạy nhanh nhất tốc độ [ 20k-30k / ngày ] 19.89 100 150000
INSTANT SUPER-FAST
Real
Life Time Guaranteed
Minimum 100
More Faster way to grow your video faster!
60 Youtube - Chia sẻ lên REDITT.com 1.856 50 100000
INSTANT START
50,000 per day
Best Quality
61 Youtube - Chia sẻ lên Whatsapp 1.856 50 100000
INSTANT START
50,000 per day
Best Quality
62 Youtube - Chia sẻ lên Tumblr 1.856 50 100000
INSTANT START
50,000 per day
Best Quality
☑ Youtube - Tăng số người chờ xem công chiếu video
101 Tăng số người chờ xem công chiếu video - đơn chạy ngay 1.70 5000 5000
- 1k - 5k người chờ xem trong 1 giờ
- Tối đa 10k người
- Đơn chạy ngay
- Video của bạn cần để chế độ lênh lịch công khai
Xem hướng dẫn tại đây
https://support.google.com/youtube/answer/9080341?hl=vi
* Chú ý: Với video đã công khai hoặc riêng tư thì KHÔNG dùng dịch vụ này.
☑ Facebook - Dịch vụ tăng Likes Fanpage Facebook
44 Tăng like fanpage facebook, Like quốc tế ( bù tụt 30 ngày ) 20.00 100 20000
- Đơn được chạy ngay sau 1- 24 giờ
- Bảo hành trong 30 ngày
35 Tăng like fanpage facebook, Like quốc tế 30.00 100 9999999
☑ Facebook - Dịch vụ tăng likes, biểu tượng cảm xúc, bình luận trên bài viết Facebook
97 Tăng like bài viết facebook ( page / profile) tốc độ nhanh 6.00 50 10000
- Không bù tụt
- Đơn chạy sau 1-24 giờ
9 Tăng biểu tượng Wow ( 😲 ) trên bài viết facebook 6.00 100 5000
95 Bình luận trên bài viết facebook, chạy ngay, đa quốc gia, hệ thống tự tạo 70.00 15 100
6 Bình luận trên bài viết facebook, chạy ngay, đa quốc gia, tùy chỉnh 80.00 15 100
Mỗi bình luận trên một dòng
Đơn sẽ được chạy sau 1-2 giờ
☑ Facebook - Tăng views video facebook - Tăng livestream views
115 Tăng views video facebook tốc độ 300k trên ngày 0.40 100 2147483647
21 Tăng views video facebook tốc độ 200k-300k trên ngày 0.60 1000 10000000
114 Tăng lượt xem video Facebook ( thời gian trên 3 phút ) 0.70 1000 8000000
22 Facebook Live Stream Views [ Thời gian 30 phút ] 22.00 100 1000
- Đơn hàng được chạy sau 1-5 phút
- Tạo đơn sau 1 phút bạn live stream
- Chú ý lấy link chính xác bằng click vào thời gian live stream
- Nếu đơn hàng không chạy đúng hãy gửi hỗ trợ và hình ảnh báo cáo cho chúng tôi.
23 Facebook Live Stream Views [ Thời gian 60 phút ] 45.00 100 1000
- Đơn hàng được chạy sau 1-5 phút
- Tạo đơn sau 1 phút bạn live stream
- Chú ý lấy link chính xác bằng click vào thời gian live stream
- Nếu đơn hàng không chạy đúng hãy gửi hỗ trợ và hình ảnh báo cáo cho chúng tôi.
24 Facebook Live Stream Views [ Thời gian 120 phút ] 75.00 100 1000
- Đơn hàng được chạy sau 1-5 phút
- Tạo đơn sau 1 phút bạn live stream
- Chú ý lấy link chính xác bằng click vào thời gian live stream
- Nếu đơn hàng không chạy đúng hãy gửi hỗ trợ và hình ảnh báo cáo cho chúng tôi.
☑ Facebook - Dịch vụ tăng Followers Fanpage / Profile Facebook
102 Tăng followers fanpage facebook - đơn hàng chạy sau 1 - 12 giờ 5.50 100 10000
- Tăng theo dõi trên fanpage facebook
103 Tăng followers profile facebook - đơn hàng chạy sau 1 - 24 giờ 5.00 100 10000
- Bù tụt 30 ngày
- Tốc độ 1k trên ngày
☑ Instagram - Dịch vụ tăng like bài đăng Instagram
112 Tăng like bài đăng trên Instagram chất lượng cao - S1 3.00 100 50000
113 Tăng like bài đăng trên Instagram chất lượng cao - S2 4.80 50 20000
☑ Instagram - Tăng followers Instagram - Không bù tụt
14 Tăng followers Instagram tốc độ cao 10k - không bù tụt 4.80 100 20000
- Tên tài khoản instagram
- Tụt trên 10%
- Tốc độ nhanh
☑ Instagram - Tăng followers Instagram - Có bảo hành bù tụt
16 Tăng followers Instagram tốc độ 10k - bù tụt trong 30 ngày 6.00 100 250000
Đơn hàng chạy sau 6-8 giờ
Tài khoản theo dõi thật
Tốc độ 3k trên ngày
64 Tăng followers Instagram ( Tài khoản thật - Ít tụt followers) 8.50 20 20000
Tốc độ 5k trên ngày
Đơn chạy ngay
☑ Instagram - Dịch vụ Views Instagram
71 Tăng Views Instagram chạy ngay (Tối đa 100k) 0.12 200 10000000
☑ Instagram - Tự Động Like + Views - 30 ngày
104 80 likes và views cho tài khoản Instagram trong 30 ngày 10.00 1000 1000
- Không giới hạn số bài đăng trong 30 ngày
☑ Twitter - Dịch vụ tăng Twitter Followers
20 Tăng Twitter - Followers 7 ngày bù tụt 5.00 20 5000
☑ Website - Dịch vụ SEO Website
4 Tăng traffic website nguồn từ Facebook 1.00 100 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Facebook, xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ nhiều quốc gia
37 Tăng traffic website nguồn từ Twitter 1.00 1000 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Twitter, xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ nhiều quốc gia
38 Tăng traffic website nguồn từ Instagram 1.00 1000 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Instagram, xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ nhiều quốc gia
39 Tăng traffic website nguồn từ Youtube 1.00 1000 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Youtube, xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ nhiều quốc gia
42 Tạo 300 backlinks .edu giúp SEO website, SEO video Youtube 4.00 1 1
- Link website hoặc link video
- Gửi nội dung bình luận ( Mỗi bình luận là 1 dòng )
( Là danh sách từ khóa cần seo. Mỗi từ một dòng )
- Nhập 3 từ khóa cần SEO
- Đơn hàng hoàn thành trong 5 ngày
- Báo cáo backlinks được gửi vào email theo thông tin tài khoản
☑ Website - Dịch vụ kéo traffic theo quốc gia
83 Tăng traffic website quốc gia Hoa Kỳ (USA) 1.00 100 10000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Facebook, Twitter, Youtube, Instagram xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ Hoa Kỳ
84 Tăng traffic website quốc gia Nga ( Russia ) 1.00 100 1000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Facebook, Twitter, Youtube, Instagram xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ Nga
85 Tăng traffic website quốc gia Pháp ( France) 1.00 100 100000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Facebook, Twitter, Youtube, Instagram xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ Pháp
98 Tăng traffic website quốc gia Việt Nam ( VN) 1.00 100 10000000
- Nguồn traffic từ giới thiệu Facebook xem báo cáo qua Google Analytics, hoặc link rút gọn bit.ly
- Tốc độ 30k-40k trên ngày
- Traffic từ Việt Nam
☑ Spotify
69 Spotify - Plays [ Start : 1-12hrs ] 9.90 1000 10000000
70 Spotify - Followers [ Start : 1-2hrs ] 6.60 20 1000000
☑ Dịch vụ Linkedin
87 Linkedin Followers [ Bắt đầu sau : 1-12hrs ] [ Tốc độ 300-500/ngày] 15.00 100 10000
88 Linkedin Endorsements [ Bắt đầu sau : 12-36hrs ] [ Tốc độ: 100-200/ngày ] 100.00 200 1000
89 Linkedin Connections [ Bắt đầu sau : 12-36hrs ] [ Tốc độ: 100-200/ngày] 100.00 200 10000
☑ Dịch vụ TIKTOK
105 Tiktok - Followers [ Bảo hành mãi mãi ] Đơn chạy ngay 12.50 10 20000
Lưu ý khi lấy link đúng cho tài khoản Tik Tok
Link tiktok đúng có dạng như sau

http://vt.tiktok.com/+ (tên tài khoản)
Hoặc
https://www.tiktok.com/@user9sx9ke3k03mn
107 Tăng Views Tiktok - Đơn chạy ngay, tốc độ 100k trên ngày 0.60 10 1000000
Tốc độ rất cao 100k/ ngày
Không bù tụt
108 Tăng Likes/Hearts Tiktok - Bảo hành mãi mãi, đơn chạy ngay 11.00 10 20000
Lưu ý link tiktok có dạng sau
https://www.tiktok.com/@sak_0701/video/6727511451390479617
110 Tăng chia sẻ Tiktok - Đơn chạy ngay, tốc độ cao 2.00 100 10000
Lưu ý link TIKTOK có dạng sau
https://www.tiktok.com/@sak_0701/video/6727511451390479617
111 Tăng Views Video phát trên Tiktok - Đơn chạy ngay 9.24 50 25000
☑ Hosting - VPS
121 VPS giá rẻ 5$ / tháng 5.00 1000 1000
Cấu hình VPS
1 Core
1 GB RAM
30 GB SSD
Windows 2012
Dedicated IP
Unlimited Bandwidth
Location: Canada OR USA
Mục Link bạn điền nội dung: Mua vps

Bảng giá dịch vụ tính theo trên đơn giá 1000.

Đơn vị tính đô la

Bảng giá dịch vụ được thay đổi theo ngày.

Đây là giá cuối cùng được bán ra. 

Vui lòng xem kĩ bảng giá trước khi tạo đơn hàng